Načini plaćanja

Web skriptarnica Šumarskog fakulteta (skriptarnica.sfb.bg.ac.rs) nudi sledeće načine plaćanja:

Plaćanje preko računa

Nakon što ste izvršili naručivanje, dobićete sve neophodne informacije za plaćanje preko računa. Isporuka će biti izvršena tek nakon što je uplata potvrđena.